Friday, 17 August 2012

BBC, VOA, RFA, DVB အသံလႊင့္ဌာနမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ တိုင္းရင္းသား ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသို႔ ပန္ၾကားခ်က္

                  
BBC, VOA, RFA, DVB အသံလႊင့္ဌာနမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ တိုင္းရင္းသား
ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသို႔ ပန္ၾကားခ်က္
(ေပးစာ)ရက္စြဲ။  ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ( ၁၇ )ရက္

သို႔BBC, VOA, RFA, DVB အသံလႊင့္ဌာနမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ တိုင္းရင္းသား ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသို႔ ပန္ၾကားခ်က္၁။        ကၽြန္ေတာ္သည္ လူႀကီးမင္းတို႔၏ မနက္တိုင္း၊ ညေနတိုင္း ထုတ္လႊင့္သည့္ ျပည္ပ ျမန္မာ့အသံမ်ားကို အၿမဲ နားေထာင္ေနသူ တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။၂။        ကၽြန္ေတာ္သည္ ညေနတိုင္း၊ မနက္တိုင္း ဆရာတို႔၏ အသံလႊင့္ခ်က္မ်ားအား နားမေထာင္ရလွ်င္ တစ္ခုခု လိုေနသကဲ့သို႔ ခံစားရပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဆရာတို႔ အသံလႊင့္ခ်က္မ်ားတြင္ ယခုတေလာ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အဓိက႐ုဏ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယခင္ကမၾကားဖူးခဲ့ေသာ လူမ်ိဳး တစ္မ်ိဳးအမည္ကို အႀကိမ္ ေပါင္းမ်ားစြာ ၿမိန္ေရ႐ွက္ေရ ထုတ္လႊင့္ေနၾကသည္ကို ၾကားေနရပါသည္။

ယင္းအမည္ကို လူႀကီးမင္းတို႔ သံုးစြဲေနသည္မွာ အင္မတန္ေကာင္းေသာ နာမည္ဟုထင္၍ပဲလား၊ နားေထာင္၍ ေကာင္း၍ပဲလား၊ ခံတြင္းအရသာ႐ွိ၍ပဲလား၊ ယင္းနာမည္ သံုးပါက ေပ်ာ္႐ႊင္မႈရ၍ပဲလား၊ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ စိတ္ကို ကသိကေအာင့္ ျဖစ္ေစလို၍ပဲလား၊ လူအမ်ားက ယင္းအမည္ကို ေျပာေစခ်င္၍ပဲလား၊ နားထဲစိမ့္ဝင္ၿပီး မေပ်ာက္ေစခ်င္၍လား၊ ယင္းအမည္ကို သံုးကာ အစၥလာမ္ႏိုင္ငံမ်ား ထံမွ ေထာက္ခံမႈ ရလို၍ပဲလား၊ အစၥလာမ္ႏိုင္ငံမ်ားကို ဖားသည့္ သေဘာလား၊ သို႔မဟုတ္ ေၾကာက္၍ပဲလား၊ သို႔မဟုတ္ ယင္းအမည္ မသံုးပါက တစ္ခုခုလုပ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခံရ၍လား၊ ရန္ပံုေငြအျဖတ္အေတာက္ခံရႏိုင္၍လား၊ သို႔မဟုတ္ ဘဂၤါလီတို႔အား ေျမႇာက္ေပးေနတာလား၊ အဓိက႐ုဏ္းတစ္ခု ထပ္မံျဖစ္ပြားသည္ကို ျမင္လို၍ပဲလား၊ အသစ္ထြင္နာမည္တြင္ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္လို၍ပဲလား၊ ကၽြန္ေတာ္အမ်ိဳးမ်ိဳး စဥ္းစားေနပါသည္။ လူႀကီးမင္းမ်ားမွာ အင္မတန္ ေတာ္၊ အင္မတန္ အရည္အခ်င္း႐ွိသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္လံုးဝ သေဘာေပါက္ပါသည္။ အားလဲကိုးပါသည္။ဆရာတို႔ေလာက္ မေတာ္၍ ကၽြန္ေတာ္တို႔အား ႏွိမ္ခ်င္တာဟုလည္း ခံစားမိပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လူမ်ိဳးသစ္ အမည္တစ္ခုထပ္တိုးလာသည္ကို ကၽြန္ေတာ္အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမွန္သမွ်လိုလားမည္ မထင္ပါ။၃။        မည္သည့္ သမိုင္းမွတ္္တမ္းမွ မ႐ွိဘဲ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးကို အသစ္ထြင္၍ ရပါသလား၊ ဆရာတို႔လည္း သမိုင္းေၾကာင္းကို ေလ့လာထားၿပီးသား ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ တမင္သိလ်က္ႏွင့္ လုပ္ျခင္းဟု ခံစားရပါသည္။ လုပ္ဇာတ္ခင္းၿပီး ေပးထားေသာ အမည္ကို အားရဝမ္းသာေခၚစရာမ႐ွိဟု ထင္ပါသည္။ ေခၚမည့္သူမ႐ွိက ယင္းအမည္ေပ်ာက္သြားဖို႔ ႐ွိပါသည္။ ဆရာတို႔က သူခိုးအားေပးအားေျမႇာက္လုပ္ေနေတာ့ - ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတိုင္းရင္းသားမ်ားကို ေစာ္ကားေနသလို ခံစားမိပါသည္။ အမ်ိဳးသားေရးကိစၥႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို သီးျခား စဥ္းစားၾကရေအာင္ပါ။ မည္သူ႔ကိုမွ ထိခိုက္နစ္နာေစလို၍လည္း မဟုတ္ပါ။၄။        ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားကိုယ္တိုင္က အဲဒီအမည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ မ႐ွိပါဟု အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူမ်ားအေပၚ စိတ္ေစတနာသန္႔သန္႔ျဖင့္ ဦးေဆာင္ေနသူမ်ား၏ စကားကို အေလးထားေစခ်င္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံတြင္ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ဗမာ၊ ရခိုင္၊ ႐ွမ္း တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳး(၈)မ်ိဳးႏွင့္ ယင္းႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ လူမ်ိဳးစုမ်ားသာ႐ွိသည္ကို ဆရာတို႔အားလံုး အသိျဖစ္ပါသည္။၅။        မည္သို႔ပင္ဆိုေစ၊ ဆရာတို႔လည္း မိမိတို႔ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ ကိုင္ၾကရသူမ်ား ျမန္မာျပည္ဖြား၊ သို႔မဟုတ္ ျမန္္မာတိုင္းရင္းသားမ်ား သို႔မဟုတ္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမွ ေမြးဖြားလာေသာ လူေတာ္ျမန္မာမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအားသံေယာဇဥ္႐ွိသူမ်ားဟု ယူဆပါသည္။ မိမိဘိုးဘြားပိုင္ေျမကို ဖဲ့မေပးပါရေစႏွင့္ ခင္ဗ်ား။ ဘဂၤါလီမြတ္ဆလင္ကို ဘဂၤါလီမြတ္ဆလင္ဟု ေခၚလွ်င္ လံုေလာက္ပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ ကလည္း တရားဝင္ အဲဒီအမည္ကိုပဲ သံုးပါသည္။ ျမန္မာသတင္းစာကိုလည္း ဆရာတို႔ ဖတ္ျဖစ္ၾကမည္ ထင္ပါသည္။ ဆရာတို႔ ျဖည့္စြက္လိုက္ေတာ့မွ ျမန္မာျပည္တြင္ လူမ်ိဳးအသစ္တစ္မ်ိဳး ေပၚလာမည့္သေဘာ ျဖစ္ေနပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့ စာတြင္ ယင္းအမည္ကို မေဖာ္ျပပါရေစနဲ႔ ခင္ဗ်ား။ အပ္ႏွင့္ထြင္းရမည့္ကိစၥ အပ္ႏွင့္ထြင္းလိုက္ပါ၊ ေပါက္ဆိန္နဲ႔ မေပါက္ပါရေစနဲ႔။ ႏႈတ္က်ိဴးသြားႏိုင္သည္ကို ေၾကာက္၍ ဤစာကို ေရးရျခင္းျဖစ္ပါသည္ခင္ဗ်ား။၆။        ကၽြန္ေတာ္၏ဆိုလိုခ်က္ကို ဆရာတို႔ နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာတို႔ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာျပည္သားေတြက အားကိုးၾကပါသည္။ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲ တေလွ်ာက္လံုး ဆရာတို႔၏ အားေပးသံ၊ အသံလႊင့္ခ်က္မ်ားက ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို မ်ားစြာအားတက္ေစခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ေက်းဇူးလည္း အထူးတင္ပါသည္။ ယခုဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မစုႏွင့္၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌမ်ား၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္းစားလွယ္မ်ား ဝိုင္းရံၿပီး ျပည္သူအားလံုးမွ ညီညာျဖျဖ ဒီမိုကေရစီကို တက္လွမ္းခါစမွာ ဆရာတို႔ရဲ႕ “အား” အမ်ားႀကီးလိုပါသည္။ ဆက္ၿပီး ကူညီေပးၾကပါ။၇။        အမွားသည္ ၾကာလာေတာ့ အမွန္ျဖစ္လာႏိုင္သျဖင့္ ဆင္ျခင္ႏိုင္ရန္ ပညာ႐ွိသတိျဖစ္ခဲဟု သေဘာထား၍ လက္ခံေပးၾကပါရန္ အႏူးအၫြတ္ ပန္ၾကားေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္ ခင္ဗ်ား။ ကၽြန္ေတာ့္၏စာတြင္ ေဒါသသံ နည္းနည္း လႊမ္းေကာင္းလႊမ္းေနမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရး၊ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာေရးကိစၥမို႔ သည္းခံေပးၾကပါရန္ ထပ္ေလာင္းေမတၱာရပ္ခံ အပ္ပါသည္ခင္ဗ်ား -            အမိျမန္မာျပည္ႀကီး အဓြန္႔႐ွည္ရမည္…            ဆရာတို႔အားလံုး ေကာင္းက်ိဴးလိုရာဆႏၵျပည့္ဝၾကပါေစ…

ေလးစားစြာျဖင့္ဘသိန္း (အၿငိမ္းစားျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း)

2 comments:

Chalsea Hlaing said...

သိပ္မွန္တာေပါ့ဗ်ာ

Minthein Aung said...

မွန္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ျမန္္မာႏိုင္ငံေခတ္အဆက္ဆက္မွာမရွိခဲ႕သလို ၊ျမန္မာႏုိင္ငံကဘယ္တိုင္းရင္းသားနဲ႔မွေသြးမေတာ္သား
၊မစပ္၊ ရုပ္ရည္ခ်င္းကလည္းလားလားမ်ွမဆိုုင္တာႀကီးကို
မ်က္ေစ႔မွိတ္ၿပီးေျပာေနၾကတာမရွက္ၾကဘူးလားဗ်ာ။ျပည္သူနဲ႔ရဟန္းသံဃာမ်ားကိုလဲအားနာၾကပါအံုး ။